DEBEL Z/P Sad/Grz Kyć/Dro Wyk/Ros Zua/Dłu Kli/Zim Mil/Kub Mer/Dub Pal/Cie Kam/Sac Now/Kac Den/Węg Den/Roz Wie/Wie Maz/Dro Par/Gad

Sadowski/Grzybowski

  X                            

Kyć/Drogowski

1-1   X 6-4 3-6 3-6       6-1 6-1                

Wykręt/Rosikoń

1-0   4-6 6-3 6-3 X                        

Zuabi/Dłubała

        X                      

Klimas/Zimmermann

0-1         X           3-6 3-6        

Mila/Kubat

1-0           X               7-6 7-5  

Mercik/Dubarski

0-1   1-6 1-6         X                

Pala/Cieślak

                X              

Kamieniecki/Saczek

                  X            

Nowak/Kaczmarski

                    X          
Denis M/Węglewski 1-0         6-3 6-3           X        
Denis T/Rozumek                         X      

Wieczorek/Wieczorek

                          X    

Mazur/Drobiecki

0-1           6-7 5-7               X  
Parkitny/Gadzaliński                               X