G1 Przemek R Wojtek Przemek K Sebastian MECZE W-P SETY W-P GEMY W-P MIEJSCE PUNKTY
Przemek R x - v-0 v-0 - 1-0     3 17
Wojtek P - x v-0 v-0 2-6 3-6 1-1     2 19
Przemek K 0-v 0-v 0-v 0-v x 0-v 0-v 0-3     4 16
Sebastian S - 6-2 6-3 v-0 v-0 x 2-0     1 21

 

G2 Grzesiek Michał Taer Krzysiek MECZE W-P SETY W-P GEMY W-P MIEJSCE PUNKTY
Grzesiek P x 6-4 7-5 6-3 6-1 6-2 6-4 3-0     1 19
Michał De 4-6 5-7 x 6-2 6-3 4-6 6-0 7-6 2-1     2 17
Taer Z 3-6 1-6 2-6 3-6 x 4-6 7-6 6-7 0-3     4 14
Krzysiek M 2-6 4-6 6-4 0-6 6-7 6-4 6-7 7-6 x 1-2     3 15

 

G3 Michał Ernest Piotrek Darek MECZE W-P SETY W-P GEMY W-P MIEJSCE PUNKTY
Michał Dr x 7-6 6-4     1-0   13-10 2 15
Ernest K 6-7 4-6 x   0-v 0-v 0-2     3 13
Piotrek I     x         4 12
Darek F   v-0 v-0   x 1-0   12-0 1 16

 

G4 Adam Maciek Zbyszek Piotrek MECZE W-P SETY W-P GEMY W-P MIEJSCE PUNKTY
Adam B x v-0 v-0 6-1 6-1 6-2 6-2 3-0     1 15
Maciek C 0-v 0-v x 0-v 0-v 0-v 0-v 0-3     4 10
Zbyszek N 1-6 1-6 v-0 v-0 x 6-1 4-6 6-3 2-1     2 13
Piotrek K 2-6 2-6 v-0 v-0 1-6 6-4 3-6 x 1-2     3 11

 

G5 Romek Zbyszek Marcin Tomek MECZE W-P SETY W-P GEMY W-P MIEJSCE PUNKTY
Romek J x 0-v 0-v 0-v 0-v 0-v 0-v 0-3     4 8
Zbyszek D v-0 v-0 x 6-4 4-6 7-6 6-4 2-6 6-7 2-1     2 11
Marcin C v-0 v-0 4-6 6-4 6-7 x 6-7 1-6 1-2     3 9
Tomek S v-0 v-0 4-6 6-2 7-6 7-6 6-1 x 3-0     1 13

 

G6 Łukasz Staszek Andrzej Mikołaj MECZE W-P SETY W-P GEMY W-P MIEJSCE PUNKTY
Łukasz K x 2-6 2-6 - v-0 v-0 1-1     2 9
Staszek M 6-2 6-2 x - v-0 v-0 2-0     1 10
Andrzej P - - x v-0 v-0 1-0     3 7
Mikołaj S 0-v 0-v 0-v 0-v 0-v 0-v x 0-3     4 6

 

G7 Arek Tomek Bartek Robert MECZE W-P SETY W-P GEMY W-P MIEJSCE PUNKTY
Arek S x 6-4 3-6 6-7 1-6 0-6 7-5 6-2 1-2     3 5
Tomek D 4-6 6-3 7-6 x 7-5 6-3 6-1 6-3 3-0     1 9
Bartek K 6-1 6-0 5-7 3-6 x 6-3 7-6 2-1     2 7
Robert D 5-7 2-6 1-6 3-6 3-6 6-7 x 0-3     4 4

 

G8 Konrad Jarek Michał Sylwester MECZE W-P SETY W-P GEMY W-P MIEJSCE PUNKTY
Konrad C x   6-3 7-5 2-6 6-1 v-0 2-0     1 6
Jarek M   x   v-0 v-0 1-0     3 3
Michał C 3-6 5-7   x 6-3 6-3 1-1     2 5
Sylwester B 6-2 1-6 0-v 0-v 0-v 3-6 3-6 x 0-3     4 2